Wymaganie egzaminacyjne DOROŚLI

Pobierz wymagania w formacie PDF

Program egzaminacyjny KYU

Program zakłada systematyczny trening min. 2x tygodniowo.

Minimalny wiek przystąpienia do egzaminu na 6 kyu – 14 lat.

 

6 KYU – pas biały (4 miesiące od rozpoczęcia teningów) minimum 30 dni treningowych

Tai sabaki, ashi sabaki, ukemi, shikko.

Tachi waza  
Ai hanmi katate dori ikkyo, shiho nage, kote gaeshi
Shomen uchi ikkyo, irimi nage
Suwari waza  
Ryote dori kokyu ho

 

5 KYU – pas żółty (5 miesięcy od egzaminu na 6 kyu) 40 dni treningowych

Prawidłowo opanowane techniki na poprzednie kyu

Suwari waza  
Shomen uchi ikkyo
Tachi waza  
Ai hanmi katate dori ikkyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage
Shomen uchi ikkyo, nikyo, irimi nage, kote gaeshi
Katate dori ikkyo, shiho nage, kote gaeshi
Tsuki ikkyo

 

4 KYU – pas pomarańczowy (6 miesięcy od egzaminu na 5 kyu) 50 dni treningowych

Prawidłowo opanowane techniki na wszystkie poprzednie kyu

Suwari waza  
Shomen uchi ikkyo, irimi nage
Kata dori ikkyo
Tachi waza  
Ai hanmi katate dori ikkyo, nikyo, irimi nage, kote gaeshi,shiho nage
Katate dori ikkyo, nikyo, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage
Ryote dori ikkyo, tenchi nage
Shomen uchi ikkyo, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi
Yokomen uchi ikkyo, nikyo, shiho nage
Tsuki ikkyo, kote gaeshi
Ushiro ryote dori ikkyo, kote gaeshi

 

3 KYU – pas zielony (8 miesięcy egzaminu na 4 kyu + 1 staż z shihan) 60 dni treningowych

Prawidłowo opanowane techniki na poprzednie kyu

Suwari waza  
Shomen uchi ikkyo, nikyo, irimi nage, kote gaeshi
Tsuki kote gaeshi
Kata dori ikkyo, nikyo
Hanmi handachi waza  
Katate dori ikkyo, kote gaeshi, kaiten nage
Tachi waza  
Ai hanmi katate dori ikkyo, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, koshi nage
Katate dori ikkyo, nikkyo, sankyo, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage, tenchi nage, ude kime nage, koshi nage
Morote dori ikkyo, juji garami
Ryotedori ikkyo, tenchi nage, irimi nage, shiho nage
Kata dori ikkyo, nikyo
Kata dori men uchi ikkyo ver 1 i 2, kote gaeshi
Shomen uchi ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage
Yokomen uchi ikkyo,nikyo, sankyo, shiho nage, irimi nage, ude kime nage
Tsuki ikkyo, kote gaeshi, irimi nage, hiji kime osae
Ushiro ryote dori ikkyo, nikyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage
Ushiro ryo kata dori ikkyo, nikkyo, irimi nage / sokumen irimi nage
Ushiro eri dori ikkyo

 

2 KYU – pas niebieski (10 miesięcy od egzaminu na 3 kyu + 1 staż z shihan) 80 dni treningowych

Prawidłowo opanowane techniki na poprzednie kyu

Suwari waza  
Shomen uchi ikkyo, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi
Tsuki ikkyo, kote gaeshi
Kata dori ikkyo, nikyo, sankyo
Yokomenuchi gokyo
Hanmi handachi waza  
Katate dori ikkyo, kote gaeshi, kaiten nage (soto / uchi), shiho nage
Shomen uchi irimi nage
Ushiro ryo kata dori kokyu nage
Tachi waza  
Ai hanmi katate dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, kote gaeshi, shiho nage, irimi nage, koshi nage, tenchi nage
Katate dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage, tenchi nage, sumi otoshi, ude kime nage, koshi nage, ude kime nage
Morote dori ikkyo, juji garami, kote gaeshi, koshi nage
Ryote dori ikkyo, tenchi nage, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage
Kata dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo
Ryo kata dori kokyu nage
Mune dori ikkyo
Kata dori men uchi ikkyo, nikyo, sankyo, kote gaeshi, irimi nage
Shomen uchi ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage
Yokomen uchi ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, koshi nage, shiho nage, kote gaeshi, irimi nage, ude kime nage, tenchi nage
Tsuki ikkyo, kote gaeshi, irimi nage, hiji kime osae, soto kaiten nage
Ushiro ryote dori ikkyo, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, juji garami, tenchi nage
Ushiro eri dori ikkyo, nikyo, hiji kime osae
Ushiro ryo kata dori ikkyo, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi,
Ushiro dori kote gaeshi

 

1 KYU – pas brązowy (10 miesięcy od egzaminu na 2 kyu, 1 staż z shihanem) 80 dni treningowych

Prawidłowo opanowane techniki na poprzednie kyu

Tachi waza  
Katate dori kokyu ho
Suwari waza  
Shomen uchi ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi
Tsuki (jodan) ikkyo, irimi nage, kote gaeshi
Kata dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo
Yokomenuchi gokyo, kokyu nage
Hanmi handachi waza  
Shomen uchi ikkyo, irimi nage
Katate dori ikkyo, shiho nage, kote gaeshi, irimi nage, kaiten nage uchi/soto, ude garami
Ryote dori shiho nage
Ushiro ryo kata dori kokyu nage, kote gaeshi
Tachi waza  
Ai hanmi katate dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo, kote gaeshi, shiho nage, tenchi nage, ude kime nage, irimi nage, koshi nage
Katate dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage, tenchi nage, sumi otoshi, ude kime nage, koshi nage, aiki otoshi ude garami, kokyu nage,
Morote dori ikkyo, juji garami, kote gaeshi, koshi nage, kokyu nage, irimi nage
Ryote dori ikkyo, shiho nage, tenchi nage, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage
Mune dori ikkyo, shiho nage
Kata dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, sokumen irimi nage
Ryo kata dori ikkyo, sudori nage (aiki nage), kokyu nage
Kata dori men uchi ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi, juji garami, koshi nage
Shomen uchi ikkyo, nikyo, sankyo (uchi kaiten), yonkyo, gokyo, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage, kaiten nage
Yokomen uchi ikkyo, ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo, shiho nage , irimi nage, kote gaeshi, koshi nage, ude kime nage, tenchi nage
Tsuki ikkyo, kote gaeshi, irimi nage, hiji kime osae, soto kaiten nage, kiri otoshi
Ushiro ryote dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, juji garami, tenchi nage, koshi nage, kaiten nage,
Ushiro ryo kata dori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi,
Ushiro eri tori ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, kote gaeshi, hiji kime osae
Ushiro tori shiho nage, kote gaeshi
Ushiro katate dori kubi shime sankyo, kokyu nage, koshi nage
Ryo kata dori jiju waza

 

1 DAN – pas czarny (12 miesięcy od egzaminu na 1 kyu + 1 staż z shihan) 100 dni treningowych

Biegle opanowane techniki od 6 do 1 kyu oraz dodatkowo:

Tanto dori shomen uchi, yokomen uchi , tsuki (formy własne, min.po 3 techniki)
Futari kakari keiko wg uznania egzaminatora
Futari dori minimum trzy formy
Dowolny atak Kokyu nage, jiju waza
Call Now Button