O aikido

2 postów

Etykieta

W każdym dojo aikido panuje specyficzny klimat, pracy i wzajemnego zaufania. Jest wymuszane przez etykietę. Etykieta jest to zachowanie się aikidoków, które wyraża ich szacunek dla samego miejsca, w którym się znajdują i dla współćwiczących. Oparta jest o japońskie zwyczaje, które przyjęły się w większości sztuk walki. Etykieta dojo obowiązuje […]

O’Sensei

Morihei Ueshiba O’sensei Morihei Ueshiba urodził się 14 grudnia 1883 roku w Prefekturze Wakayama (dzisiaj Tanabe) na wyspie Honsiu. Jego pierwszym nauczycielem był ojciec Yoroku, który nauczał go sekretnego stylu Aiai-ryu. W 1890 roku zaczął naukę w religijnej szkole Jizodera, w której oprócz pisania i czytania, zetknął się z konfucjanizmem […]